Nép ügyvédje

A "nép ügyvédje" egy olyan könnyen elérhető jogi segítség, ami főleg a hátrányos helyzetű, kis jövedelemből élő magyar állampolgároknak nyújt támogatást. Az igénylők szakszerű jogi tanácsadást kaphatnak, s az állam viseli a szolgáltatás díját.
- Érvényes ez azon felek csoportjára, akiknél az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a munkaviszony alapján megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (azaz 2007-ben a 27.130 Ft-ot).
- A jogi szolgáltatás megfizetésének a díját az állam legfeljebb 1 éves időtartamra megelőlegezi azoknak a rászorulóknak az esetében, akiknek a havi nettó jövedelme nem haladja meg a 68.069 Ft-ot.
- Jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül rászorultnak tekintendő az a fél, aki rendszeres szociális támogatásban részesül, közgyógyellátásban részesül, hajléktalan, menekült, vagy családjában olyan gyermeket gondoz, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Ügyfélfogadás:
Székesfehérvár, Ady E. u. 21/A.,
ideje: hétfő 9-13 óra között és szerdán 13-18 között.

Postai cím:
F.M. Igazságügyi Hivatal Jogi Segélynyújtó Szolgálat
8003 Székesfehérvár, Pf. 10.
Telefonszám: 22/512-610
Fax: 22/512-112