Tisztelt Érdeklődők!


Szennyvízhálózat kiépítésére nyert több, mint 450 millió forint vissza nem térítendő támogatást az Új Széchenyi Terv keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Fejér megyei Csór Község Önkormányzata. Az erről szóló Támogatási Szerződés aláírása 2011-ben megtörtént, az Önkormányzat a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást sikeresen lefolytatta. A Szerződéses Megállapodás aláírása után, a kivitelezés akadálytalanul – 2012 júliusában – megkezdődött.

2012.08.10.

A kivitelezés a tervezett ütemezés szerint halad a tervezett helyszínek sorrendjében. Az érintett utcák a következők: Felsőtabán utca, Alsótabán utca, Táncsics Mihály utca, Dózsa köz, Dózsa György utca, Belátó utca, Magyar utca, Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor utca, Ady-köz, Ady Endre utca, Fő tér, Széchenyi István utca.
A Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága által a helyszínre delegált régész szakemberek a munkálatok megkezdése előtt az egyes helyszíneken régészeti feltárásokat végeznek.

2012.09.20.

A Csóri Viziközmű Társulat közgyűlést tartott, melyen beszámolt az érdekeltségi hozzájárulást fizetők részére a csatornázási kivitelezési munkák előrehaladtáról. A kivitelezés készültségi foka: 25%
A további ütemezés:
I. körzet: Táncsics Mihály utca - Széchenyi István utca - Csók István utca - Vörösmarty Mihály utca
II. Körzet: Fő tér - Ady Endre utca
III. körzet: Kossuth Lajos utca - Alsótabán - Felsőtabán - Rákóczi Ferenc utca
IV. körzet: Fő utca - Arany János utca - Ifjúság utca - Radnóti utca - Radnóti köz - Mátyás király utca

2012.11.20
A beruházás lakossági megítélése pozitív, a kivitelező és a megvalósítás további résztvevői között jó a kapcsolat. A pályázati forrásokat megfelelő ütemben utalják.

2012.12.12
Csete Krisztián Csór Község polgármestere sajtótájékoztató keretében számolt be a projekt kapcsán az eddig megvalósult kivitelezési munkákról, a projekt készültségi fokáról és a még hátralévő kivitelezési feladatokról.
A 4 160 méter hosszú külterületi nyomóvezeték építése 90 %-ban készült el, Csór és Várpalota között, melyen keresztül vezeti el a csóri I. számú átemelő a község szennyvízét a gravitációs csatornán át a szennyvíztisztító telepre.
A felbontott szilárd burkolatú utak a téli időszakra ideiglenes kőzúzalékos helyreállítás keretében ismét megnyitásra kerülnek a járműforgalom számára, majd 2013 tavaszán a gravitációs csatornahálózat és a 3 darab szennyvízátemelő kivitelezésének befejezése után, a felbontott utak végleges aszfaltburkolattal történő sávos helyreállítása valósul meg.

2013. február 4.
A 2013-as év elején a szükséges kooperációk folyamatosak a projektben közreműködők között. Az uniós támogatás lehívása továbbra is ütemszerűen és akadálytalanul történik, melynek köszönhetően a projekt finanszírozása folyamatos, a kifizetésekhez szükséges likviditás megfelelő. Ezek együttesen biztosítják a projekt fizikai megvalósításának megfelelő előrehaladását és a tervezett időre történő befejezését

2013. április 2.
A kivitelezés a technológiai előírások maradéktalan betartásával továbbra is megfelelő ütemben zajlik. A készültségi fok az egyes elemek tekintetében:

  • Gravitációs csatorna:                                    90%
  • Nyomott vezeték:                                         87 %
  • Átemelők és irányítástechnika:                     40 %

Ez pénzügyileg eddig 70 %-os teljesítést jelent.

2013. május 15.
A Barnes-Bau Kft. a 2013-as évben az Arany János utcában kezdte a kivitelezést, majd a Mátyás király utcában folytatta, végül a Radnóti utcával zárja a munkálatokat. A Duviép 2000 Kft. befejezi az Alsótabánt, valamint a Felsőtabánt, végül pedig a kettő összekötését, a Rákóczi utcát.


Kivitelezési munkálatok az Alsótabán utcában

2013. június 12.
A két fővállalkozó közösen építette meg az Alsótabán utcai, a Kossuth utcai, valamint a Petőfi utcai átemelő szivattyút.


Az utolsó simításokat végzik a kivitelezők.


A beruházásra 5 év garanciát vállaltak. Az önkormányzat célja, hogy a falu esztétikai arculata legalább
olyan legyen, mint mielőtt a beruházás megkezdődött.

A „Szennyvízhálózat kiépítése Csór Község területén” című projekt zárórendezvényére 2013. július 12 –én a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében kerül majd sor. Ezután tájékoztatják a lakosságot a gyűjtőrendszer műszaki átadásáról és a rendszerre történő rákötések menetéről.

2013. július 12.


A projekt zárórendezvényén Törő Gábor országgyűlési képviselő elmondta: a beruházás nagy jelentőséggel bír a település életében, mindamellett hogy jelentős hatást gyakorol annak közvetlen környezetére is, mivel az itt található ivóvízbázis, más települések ivóvízellátását is szolgálja.

Holcinger László, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgató-helyettese, hangsúlyozta: az európai uniós források felhasználása kapcsán a regionális fejlesztéspolitika egyik kiemelt területe a szennyvízkezelés, melynek keretében Csór mérföldkőhöz érkezett, a megvalósított beruházással.

Csete Krisztián polgármester megköszönte a település lakóinak példaértékű hozzáállását és türelmét, amit a kivitelezés ideje alatt tanúsítottak.
A korszerű szennyvízhálózat révén Csór élhetőbb, még környezettudatosabb településsé vált.Csór Község Önkormányzata
8041 Csór, Fő tér 10.Elérhetőség:


Csór Község
Önkormányzata

8041 Csór, Fő tér 10.